Postępowania w upadłości konsumenckiej

Obsługa w zakresie ZUS, KRUS i urzędu skarbowego.