Skip to content

Rozwód kościelny

Unieważnienie ślubu kościelnego

Unieważnienie małżeństwa to inaczej stwierdzenie nieważności ślubu kościelnego. Kancelaria Custos specjalizuje się w udzielaniu pomocy prawnej w kwestiach dotyczących stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego (popularnie chociaż błędnie nazywanym często rozwodem kościelnym, czy unieważnieniem małżeństwa).
Pomoc Klientom jest świadczona w aspektach takich jak:

 • ustalanie czy możliwe jest wniesienie pozwu (skargi powodowej) do właściwego sądu I instancji w celu rozpoczęcia procesu,
 • porady prawne dotyczące spraw o stwierdzenia nieważności małżeństwa,
 • sporządzanie pism procesowych, między innymi takich jak: 
  • skarga powodowa,
  • rekurs do skargi powodowej,
  • ustalanie formuły wątpliwości,
  • odpowiedzi do uwag obrońcy węzła małżeńskiego / promotora sprawiedliwości,
  • apelacje od wyroków do sądów wyższej instancji,
 • pomoc w doborze materiału dowodowego,
 • pomoc w prowadzeniu spraw przed sądem biskupim.

Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa może zostać rozpoczęty tylko w przypadku, kiedy zaistniały przesłanki powodujące nieważność małżeństwa od samego początku. W kościele katolickim nie występuje instytucja rozwodu, toteż na małżeństwo ważnie zawarte nie można wpłynąć władzą ludzką, a związek małżeński może rozwiązać jedynie śmierć jednego z nich.
Jednakże kościół katolicki dopuszcza możliwość zawarcia małżeństwa nieważnego, oznacza to, że mimo wyrażenia zgody małżeńskiej formą zewnętrzną i całej uroczystości kościelnej, sakrament małżeństwa nigdy nie zaistniał.
O stwierdzenie nieważności małżeństwa mogą ubiegać się wszystkie osoby, niezależnie od tego, czy posiadają już rozwód cywilny, czy dopiero są w trakcie lub mają jedynie orzeczoną separację. Ponadto osoby, które jeszcze nie poczyniły kroków w celu zakończenia małżeństwa w świetle prawa polskiego, także mogą występować do sądu biskupiego w celu rozpoczęcia procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Proces cywilny, jak i proces kościelny nie są ze sobą w żaden sposób powiązane.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możemy Ci pomóc.

Telefon:
22 479 59 55
(w godzinach 09:00 – 17:00)

Mail:
biuro@kancelariecustos.pl