Nasza mecenas Aleksandra Rau w programie Interwencja