Skip to content

Korporacje

Reprezentujemy wspólników i akcjonariuszy na zgromadzeniach spółek, przygotowujemy i opiniujemy akty korporacyjne (statuty, umowy spółek). Przygotowujemy projekty uchwał korporacyjnych, w tym zgromadzenia wspólników i walnych zgromadzeń spółek. Reprezentujemy swoich Klientów w postępowaniach o unieważnienie uchwał zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń spółek.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możemy Ci pomóc.

Telefon:
22 479 59 55
(w godzinach 09:00 – 17:00)

Mail:
biuro@kancelariecustos.pl