Skip to content

Twój opiekun prawny

Klienci indywidualni

Oferujemy usługi prawne w pełnym zakresie prawa, a dzięki zatrudnionym adwokatom i radcom prawnym w całej Polsce jesteśmy tam, gdzie Ty.

prawo
rodzinne

Prawo rodzinne – pełen zakres ochrony, w tym:

 • Sporządzanie projektów umów dotyczących małżeńskiej wspólnoty majątkowej
 • Sprawy rozwodowe
 • Ustalanie sposobu opieki nad dziećmi, władza rodzicielska
 • Sprawy alimentacyjne
 • Sprawy ubezwłasnowolnienia

Firmy i korporacje

Zapewniamy kompleksową ochronę i obsługę prawną dla firm. Na zasadzie abonamentu lub innej formy współpracy, otrzymujecie Państwo naszą gotowość i zespół najlepszych prawników. Pomagamy w konstruowaniu i sprawdzaniu umów handlowych, kontraktów pracowniczych. Obsługujemy w zakresie prawa pracy, kodeksu spółek handlowych, łącznie z założeniem spółki, przygotowaniem dokumentów do KRS i kontaktu z notariuszem. Chronimy w postępowaniach administracyjnych, skarbowych i egzekucyjnych, pomagamy w odzyskaniu wierzytelności. Zatrudniamy specjalistów w dziedzinie UOKIK, skarg kasacyjnych, prawa międzynarodowego, urzędu patentowego.

prawo
korporacyjneReprezentujemy wspólników i akcjonariuszy na zgromadzeniach spółek, przygotowujemy i opiniujemy akty korporacyjne (statuty, umowy spółek). Przygotowujemy projekty uchwał korporacyjnych, w tym zgromadzenia wspólników i walnych zgromadzeń spółek.

Reprezentujemy swoich Klientów w postępowaniach o unieważnienie uchwał zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń spółek.

Więcej o obsłudze korporacji

Związki zawodowe mundurowe i cywilne

Jesteśmy jedną z niewielu i zarazem jedną z największych kancelarii prawnych w Polsce wyspecjalizowanych w obsłudze związków zawodowych służb mundurowych i cywilnych. Nasz zespół liczy obecnie 43 Adwokatów i Radców Prawnych w 23 miastach w kraju. Na koniec 2023 roku liczba związkowców i ich rodzin objętych opieką prawną to blisko 146 000 tysięcy osób, które należą do 42 organizacji związkowych będących klientami naszej kancelarii.

Chronimy w zakresie:

 • postępowań dyscyplinarnych, karnych i administracyjnych
 • rozkazów personalnych
 • pełna obsługa prawna zarządów związków zawodowych
 • uruchomiliśmy specjalny telefon pogotowia prawnego dla członków związków zawodowych
 • gwarantujemy pełną obsługę w sprawach cywilnych i rodzinnych w tym: rozwodach, separacjach, opieką nad dziećmi, alimentach
 • otaczamy opieką również rodziny członków związków zawodowych we wszystkich dziedzinach prawa

KartyWprowadziliśmy karty obsługi prawnej dla członków związków zawodowych i ich rodzin.